Marys Igloo

Utstilling i Trivselshagen i Sandane
under Ose Kammerspel,
3 - 6. mars 2022

Bildene som vises er laget til
verket Equinox med musikk
av Henning Kraggerud
og tekst av Jostein Gaarder.

Verket skal oppføres i sin helhet
under festivalen.
Se osekammerspel.com
Separatutstilling med bilder
fra Equinox i
Galleri Heer, Oslo
2 - 18. april 2022
www.galleriheer.no
Equinox med musikk, tekst og bilder
blir også en del av Aulaseriene i Oslo
og skal fremføres i
Universitetets Aula 23. april 2022
og på Ramme Gård 24. april 2022.

 

 

    Stup 2

Stup 2