EQUINOX - et verk med musikk, tekst og bilder

Disse bildene er resultatet av et spennende samarbeid med komponist/fiolinist Henning Kraggerud og forfatter Jostein Gaarder.

Kraggerud og Gaarder ble for en del år siden enige om å lage et felles verk kalt EQUINOX, som er det latinske navnet for jevndøgn. De tok utgangspunkt i de 24 toneartene og koblet dem sammen med de 24 tidssonene og døgnets 24 timer. Ved å reise østover en time for hver toneart og tidssone, ville alt skje samtidig på den dagen om våren da natt og dag er like lange over hele verden. Jostein Gaarder «reiste» jorden rundt på Google Maps. Han skrev en reisefortelling med en historie fra hver time og Henning Kraggerud komponerte et musikkstykke til hvert opphold.

Da EQUINOX skulle være hovedverk ved Ose Kammerspel på Sandane i mars 2022, ble jeg spurt om å lage bilder til verket. Jeg har laget en akvarell til hver av toneartene og dermed timene i døgnet, og fulgt Jostein Gaarder på hans reise jorden rundt mens jeg har lyttet til Henning Kraggeruds musikk. Det har vært en hektisk og utfordrende reise der jeg har måttet bevege meg inn på ukjente områder. På Sandane ble verket fremført ved at Gaarder leste sin tekst, etterfulgt av et postludium av Kraggerud, mens akvarellen ble projisert på storskjerm på sceneveggen. I alt 24 tekster og postludier og en ouverture. Jeg har laget 26 bilder til stykket og disse ble også utstilt i kulturhuset Trivselshagen på Sandane. Det ble laget en bok med alle bildene og tekstene og den er til salgs hos Kjersti Eliassen og Ose kammerspel. Dette er den eneste utgivelsen av Jostein Gaarders tekst.